Škola maľovania na sklo

Mediahaus, ul. Fraňa Mojtu 18, prvé poschodie 949 01 Nitra Tel: 0908/ 715 554 Ing. Anita Waldnerová

WALDRA s.r.o.

Kozmonautov 949 01 Nitra

Tel.: +421 908 715 554 E-mail: waldrasro@gmail.com IČO: 47 395249